PFAS fria solceller

Solmax Energi AB har som vision att erbjuda privat personer och företag möjlighet att forma en renare, säkrare och mer hållbar framtid genom sitt val av solcellsmoduler. Vår ambition för grönare framtid och välbefinnandet i våra samhällen har lett oss till att förespråka PFAS-fria moduler, ett betydande steg i innovation inom solenergi.

Vad är PFAS-ämnen

PFAS är samlingsnamn för olika ämnen var syfte är att stötta bort fett, smuts och vatten. Dessa ämnen förekommer i olika produkter och förhöjd exponering kan ha en negativ påverkan på vår hälsa. För miljön har dessa PFAS-ämnen visat sig extremt svårnedbrytbara.

Följande  fyra solcellsmoduler i vår butik är PFAS -fria:

1. Meyer Burger - tillverkade för hållbarhet

Meyer Burgers PFAS-fria moduler förkroppsligar hållbarhet i sin kärna, minimerar miljöpåverkan och säkerställer en hälsosammare framtid för vår planet.

9

2. Denim Solar - banbrytande säkra solcellslösningar

Denim Solar har åtagit sig att prioritera säkerhet genom sina PFAS-fria moduler, vilket minimerar riskerna för både installatörer och slutanvändare.

10

3. Phono Solar- ansvarsfull efterlevnad

Phono Dracos PFAS-fria moduler följer strikt gällande regelverk, vilket ger sinnesro och eliminerar potentiella problem med regelverket.

11

4.LONGi Solar - utmärkt utbildning

LONGi Hi-Mo tillhandahåller inte bara PFAS-fria moduler utan ger också installatörerna kunskapen att vägleda kunderna mot hållbara och välgrundade val.

12

Genom att satsa på dessa moduler och främja innovativa produktlinjer som Meyer Burger, Denim Solar, Phono Draco och LONGi Hi-Mo kämpar vi tillsammans för än mer grönare, renare och säkrare framtid för solenergi.