B2B

Genom att bli medlem hos oss har du möjligheter till förmånliga priser uppemot 10 -20 % procent rabatter. Vi köper in stora kvantiteter från tillverkare i Solmarknadens namn för att säkerställa lägsta möjliga inköpspriser och därigenom möjliggöra för små och medelstora installatörer att dra nytta av samma kostnadsfördelar som stora installatörer.

När vi minskar våra lagrings- och arbetskostnader kan installationsföretagen också reagera snabbt på den mest uppströms belägna lagerstatusen, samt planera för framtida behov.

Under åren har vi etablerat finansieringspartner som säkerställer och erbjuder medlemmar säkra betalningsmöjligheter som sträcker sig från en till sex månader, vilket minskar den ekonomiska pressen på installatörer.

Kontakta oss på:

Email: b2b@solmarknad.se

Begär gärna offert.