Balanstjänster

Batterisystem kompatibel med stödtjänster

 

Under 2023 har vi börjar med att erbjuda vår kunder kompletta batterisystem som är anpassade för balanstjänster via Checkwatt.

 

Följande batterier och växelriktare är kompatibla och tillgängliga för Checkwatt (Currently)

 

Kompatibla batterier                                                                                              Kompatibla växelriktare

Sungrow SBR                                                                                                                    Sungrow ( SH5.0-10.0ORT)

BYD B-Box Premium HVS/HVM                                                                                     Sungrow ( SH5.0-10.0ORT)                                                              

Solax Power T-BAT H 6.0 -12.0 ( T30- modellen)                                                         X1 Hybrid G4

                                                                                                                                             X3 Hybrid G4

Solax Power T-BAT H 11.5-23.0 (T58 -modellen)                                                       X1 Retro-Fi G4  

                                                                                                                                            X3 Retro-Fit G4                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                

Huawie (LUNA2000)                                                                                                          Huawei (SUN2000)

Growatt ARK HV                                                                                                                 MOD 3-10KTL3-XH

                                                                                                                                               MID 11-30KTL3-HX