Frågor om solceller

Passar mitt tak för solceller?

Generellt gäller att stora sammanhängande takytor är önskvärt för en solcellsanläggning. Det är viktigt att det utöver ytan som solpanelerna kräver finns utrymme för taktsäkerhet och snörasskydd. Minst en meter till snörasskydd är att rekommendera. De allra flesta tak har potential för solelproduktion. Hur stor potentialen är beror av i huvudsak tre faktorer. ​

• Takets orientering – passande tak är platta tak eller lutande tak i östlig, västlig eller sydlig riktning.

• Takets lutning – solceller kan monteras på allt från platta tak till fasader. Tak med lutning upp till 35 grader är attraktiva och enkla för installatörerna att arbeta på. Tak som lutar mer än 35 grader kan medföra mer komplicerade installationsarbeten och därmed potentiellt bli dyrare.

​• Skuggning – taket bör vara fritt från skuggning. Skuggning kan komma från skorstenar och andra föremål på taket eller från byggnader och växtlighet runt omkring byggnaden. 

Det finns risk för skugga?

Ett skuggande föremål skuggar 3x sin egen höjd och om det skuggande föremålet står söder om solcellerna i en position +/- 30 ° är det i en sektor som skuggar. Vid installation försöker vi i det mån det är möjligt undvika sätta paneler på skuggade områden. Vi erbjuder våra kunder att sätta optimerare på tak där det är risk för skugga.

Vad väger en solcellsanläggnig?

Takets hållfasthet och skick är avgörande faktorer för en eventuell solcellsanläggning. Taket måste hålla för den extra vikt som solpanelerna och montagematerialet innebär.. tak varierar beroende på friktionen på takytan, husets höjd och om det ligger nära kusten samt var på taket solcellerna placeras.

Det råder till exempel högre vindlast vid takets kanter och hörn och det krävs därför mer ballast där. För att slippa montera ner solcellsanläggningen vid en eventuell takomläggning (vilket innebär extra kostnader) rekommenderas att taket beräknas hålla minst lika länge som solcellsanläggningen, det vill säga, minst 30 år.

Det kan vara en idé att samordna ett takbyte med installationen av en solcellsanläggning. Det kan bidra till positiva synergieffekter och några leverantörer har specialiserat sig på just detta.

Kan solceller monteras på alla typer av takmaterial?

Ja, det finns standardiserade montagelösningar för alla typer av takmaterial. Vissa är dock mer fördelaktiga ur installationssynpunkt och därför billigare och att föredra för installation. Platta tak ger de absolut enklaste förutsättningarna för montering och installation. Inga infästningar i taket krävs och det är säkert för installatörerna att vistas på taket. Falsad plåt är ett annat takmaterial som ger enkla solcellsinstallationer. Man undviker så långt som möjligt att göra genomföringar i tätskiktet. Exempel på montagesystem för olika taktyper: ​

• Platta tak – ballastsystem

• Falsad plåt – klämmor i falsarna

• Trapetsplåt – självhäftande tejp och nitar

• Tegel – krokar skruvas fast i takläkten

• Papp och duk – svetsade infästningsplattor

Måste jag söka bygglov?

Den 13 juni 2018 beslutades det i riksdagen att kravet på bygglov för solceller tas bort. Det innebär att från första augusti 2018 krävs inget bygglov för att montera solpaneler (eller solfångare). Det finns dock undantag. Om fastigheten är markerad som kulturobjekt eller är belägrad i kultur skyddad område krävs bygglov. Om fastigheten har platt tak och solcellsanläggningen inte följer takets lutning krävs bygglov innan montage.

Har ni någon finansieringspartner?

Vi samarbetar med Wasa Kredit för finansiering av solceller. Du kan få låna upptill 100 000 kronor räntefritt med delbetalningar. Vid intresse informera oss och vi hjälper dig med låneansökan.

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM SOLCELLER